Cloud maintenance
Scheduled Maintenance Report for Easee
Completed
The scheduled maintenance has been completed.
Posted Sep 30, 2021 - 14:30 CEST
In progress
Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Posted Sep 30, 2021 - 13:00 CEST
Scheduled
We will be undergoing scheduled maintenance on our cloud solution during this time period. Charging will work as normal, but services such as app, portal, OCPP, integrations and other systems that depend on the cloud, may temporarily stop working during this time.
Charger LED flashing? Chargers should still function locally as per offline behaviour. Use any wireless key tag like your Easeekey, Visa card or another RFID key tag to start charging.

------------

Vi kommer til å gjøre vedlikehold på skyen vår i løpet av dette tidsrommet.
Lading vil fungere som normal, men tjenester som app, portal, OCPP, integrasjoner og andre systemer som er avhengige av skyen vil kunne bli påvirket i perioden
LED lys blinker? Alle ladere skal fungere som for offline oppførsel. Benytt en hvilken som helst nøkkelbrikke slik som EaseeKey, visa kort eller annen RFID brikke for å starte lading.
Posted Sep 29, 2021 - 17:22 CEST
This scheduled maintenance affected: Easee Cloud, Easee Portal, OCPP, and Other third party system providers.